Kauneus- ja hyvinvointihoitola Paradisin asiakasrekisteri
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

Rekisterinpitäjä

tmi Kauneus- ja hyvinvointihoitola Paradis

Markkinointinimi Hoitola Paradis
Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki

Y-tunnus: 2660309-6

Puhelin:           050 443 3144
Sähköposti:     info@hoitolaparadis.fi

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yrittäjä Heli Rinta-aho

 

Rekisterin nimi

Hoitola Paradisin asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan palvelemiseksi sekä asiakkaiden ajanvarausten arkistoimiseksi. Tietoja käytetään myös markkinointiin jos asiakas on antanut siihen luvan.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisteri sisältää asiakkaan tekemät varaukset ja ostot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, voi asiakas esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.